Taipei Taiwan Hi End Show 2015 photos


First photo set (40+) FROM Hi End Show at Grand Hotel Taipei Taiwan.
Photos by M & S friend Yu Wilson.