Semyon Bychkov on conducting The Orchestra of the Royal Opera House


Semyon Bychkov returns to The Royal Opera House to conduct Kasper Holten's production of Eugene Onegin.