Diapason at Gydotron


Few photos of Diapason Speakers at Gydotron local event in Belgium...

www.gydotron.com
www.diapason-italia.com