New Neohighend Quattron audio rack

Neohighend new NEO Quattron high-end audio rack in the luxury Bubinga veneer finish…

Shelfs:

– segment BS98mm + segment 272mm + segment 172mm + segment 122mm